Zapowiedzi

W październiku czeka nas !!!
  • 01.10. – grupa Pinokio – wyjazd do Muzeum Regionalnego w Rogoźnie
  • 07.10. – w godz. od 16:00 do 17:30 warsztaty dla chętnych dzieci z grupy „Smerfy”
  • 07.10. – w godz. od 16:00 do 17:30 warsztaty dla chętnych dzieci z grupy „Zajączki”
  • 14 i 15.10. – wyjazd do Przecławia na Święto Pieczonego Ziemniaka (podział jaka grupa w jaki dzień wyjeżdża zostanie podany w późniejszym terminie)
  • 18.10. – grupa Pinokio – wyjazd do Teatru Animacji w Poznaniu
  • 22.10. – Koncert Kolorowych Nutek (prosimy o odświętny ubiór dzieci)
  • 24.10. – grupa Pinokio – wykonanie i degustacja soków owocowo – warzywnych

Zebranie Rady Rodziców

W dniu 15.10 b.r. odbyło się, pierwsze w tym roku szkolnym, zebranie Rady Rodziców.

Rada, w składzie: Monika Brembor, Magdalena Lewicka, Agnieszka Olech, Iwona Rodak i Paweł Konieczka, wybrała spośród siebie przewodniczącego, którym został pan Paweł Konieczka i sekretarza- panią Magdalenę Lewicką.

Na posiedzeniu Rady omówiono bieżące sprawy Przedszkola i ustalono, że od listopada opłaty za przedszkole będzie można uiszczać na konto. Rodzice mają do dyspozycji skrzynkę Rady (na korytarzu przedszkolnym),na uwagi, sugestie i sprawy dotyczące Przedszkola.

Informacje o działaniach Rady będzie można znaleźć w jej zakładce na stronie Przedszkola.

Dzień Edukacji Narodowej

Informujemy, że we wtorek, 14 października b.r. w Obornickim Ośrodku Kultury nagrody Burmistrza Obornik z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymały Panie: mgr Małgorzata Kaleta-nagroda dla dyrektora przedszkola oraz mgr Renata Kijek-nagroda dla nauczyciela.

Z tej okazji, rokrocznie, również dyrektorzy placówek oświatowych wręczają swoim pracownikom nagrody za zaangażowanie i wyniki w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Wszystkim nagrodzonym Paniom składamy serdeczne gratulacje i życzymy, aby codzienna praca była dla nich źródłem radości i satysfakcji.

 

„Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole”

W dniu 13.10.2014r. w grupie „Zajączki” odbyło się zebranie z rodzicami. Jego tematem było „Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole”. Rodzice zostali zapoznani z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego, która określa umiejętności, jakie powinno osiągnąć dziecko kończące edukację przedszkolną. Nauczycielki przedstawiły również rodzicom metody i formy pracy z dzieckiem, przygotowujące je do nauki w zakresie czytania i pisania. Jednocześnie wskazały rodzicom przykładowe ćwiczenia i zadania, które mają wykonywać z dzieckiem w domu (w formie zabawy). Dodatkowo nauczycielki zachęcały rodziców do codziennego czytania dziecku, wskazując korzyści z tego wynikające i poinformowały o planowanych warsztatach czytelniczych w grupie.